Dekonstrukcija zapadnih predstava o političkom islamu

Za zapadne posmatrače je nepoželjno postojanje političkog djelovanja sa metafizičkim referencama, jer je upečatljiva karakteristika savremenog doba to što je ono desakralizirano. Budući da je tako, islamsko političko djelovanje se, skoro po klišeu, posmatra u vezi sa bremenitim i analitički beskorisnim terminima kao što su „radikalizam“ i „fundamentalizam“. U najgorem slučaju, u vladajućim predstavama je politički islam – patologija. Paradigmatski primjer za to je teza … Continue reading Dekonstrukcija zapadnih predstava o političkom islamu

Islam and the Secular Age: Q&A with Dr. Khalil Abdurrashid

Traversing Tradition and Yaqeen Institute have collaborated to provide a question and answer follow-up to Yaqeen Institute’s research papers, allowing readers further engagement with the author. We had the blessed opportunity to ask Dr. Khalil Abdurrashid questions about his article, Islam and the Secular Age: Between Certainty and Uncertainty. Continue reading Islam and the Secular Age: Q&A with Dr. Khalil Abdurrashid