Ramazan – mjesec antiimperijalizma

Vratiti duhovnost, kao bedem koji štiti od trčanja za ovim prolaznim životom, zahtijeva da pitanjima vjere i bogoštovlja pristupamo tako što ćemo prevazići suhoparne akademske analize ili kratkotrajne nastupe instant-vjere. Moramo obnoviti holističku filozofiju življenja koju islam nudi i poštovati je kao svoj vlastiti svjetonazor, koji prkosi liberalnom kapitalizmu sa njegovom materijalističkom i utilitarnom etikom. Moramo obodriti pokušaj da se islam stavi u centar našeg … Continue reading Ramazan – mjesec antiimperijalizma

Dekonstrukcija zapadnih predstava o političkom islamu

Za zapadne posmatrače je nepoželjno postojanje političkog djelovanja sa metafizičkim referencama, jer je upečatljiva karakteristika savremenog doba to što je ono desakralizirano. Budući da je tako, islamsko političko djelovanje se, skoro po klišeu, posmatra u vezi sa bremenitim i analitički beskorisnim terminima kao što su „radikalizam“ i „fundamentalizam“. U najgorem slučaju, u vladajućim predstavama je politički islam – patologija. Paradigmatski primjer za to je teza … Continue reading Dekonstrukcija zapadnih predstava o političkom islamu