Kejatuhan semangat kekitaan dan Individualisme yang semakin berleluasa

Walaupun, secara umum, kita tahu bahawa kita hidup dalam zaman “moden”, bukan zaman “pertengahan” mahupun zaman “kuno” dengan perbezaan teknologi dan norma sosial yang ketara, tetapi kita tidak cakna akan aspek-aspek yang lebih besar, lebih menyeluruh, dan lebih ketara yang ada pada zaman ini. Continue reading Kejatuhan semangat kekitaan dan Individualisme yang semakin berleluasa